ในขณะเดียวกัน การเปิดตัววันดังกล่าวได้รับความชื่นชมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคเกษตรกรรม หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างประเทศ

ในขณะเดียวกัน การเปิดตัววันดังกล่าวได้รับความชื่นชมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคเกษตรกรรม หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างประเทศ

มาตรการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการจ้างงานคนเผือกในตำแหน่งสำคัญในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จะต้องได้รับการยอมรับเพื่อให้อำนาจแก่กลุ่มคนชายขอบนี้ มาดาม Kpotoe ร้องขอต่อรัฐมนตรี กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการทั่วไป กรรมการบริหาร และคนอื่นๆ ให้พิจารณาว่าจ้างบุคคลที่มีภาวะผิวเผือกและให้โอกาสพวกเขาแสดงตนอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตร่วมกับคนผิวเผือกมีความท้าทายมากมาย แต่ด้วยการจัดการและการสนับสนุนที่เหมาะสม บุคคลที่มีภาวะนี้จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งผลดีต่อชุมชนของพวกเขาได้ มาดาม Kpotoe เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคนผิวเผือกและส่งเสริมการยอมรับและการไม่แบ่งแยก เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจสังคมสำหรับทุกคน

โรคเผือกเป็นภาวะที่พบได้ยาก

 ไม่ติดต่อ และสืบทอดทางพันธุกรรม โดยมีลักษณะเฉพาะคือการขาดเม็ดสีในเส้นผม ผิวหนัง และดวงตา ทำให้บุคคลมีความเสี่ยงต่อแสงแดดและแสงจ้า สิ่งนี้มักนำไปสู่ความบกพร่องทางสายตาและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดมะเร็งผิวหนัง แม้ว่าจะไม่มีการรักษาสำหรับการขาดเมลานินซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาวะเผือก แต่ผลกระทบสามารถบรรเทาลงได้ด้วยการให้ความรู้ การสนับสนุน และการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

ในขณะที่แทนซาเนียเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนเผือก ด้วยกรณีของความรุนแรงและการทารุณโหดร้าย ไลบีเรียไม่เคยประสบกับอัตราที่น่าตกใจเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสิทธิของบุคคลที่มีภาวะผิวเผือก ต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม

International Albinism Awareness Day ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 13 มิถุนายน ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของชาวเผือกทั่วโลก และประณามการกระทำที่รุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อพวกเขา ด้วยการตระหนักและสนับสนุนบุคคลที่มีภาวะเผือก สังคมสามารถต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางสังคมที่มากขึ้น

 นาย Donohoe กล่าวว่า FSNR พยายามที่จะปรับปรุงการเข้าถึงตลาดอย่างยั่งยืนและการจัดหาบริการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุการนำแนวทางการเกษตรที่ชาญฉลาดด้านสภาพอากาศมาใช้ในระยะยาว เพิ่มรายได้ กระจายวิถีชีวิต และปรับปรุงการผลิตและการตลาดของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

นายโดโนโฮเปิดเผยว่าบุคคล

ทั้งหมด 15,000 คนจะได้รับประโยชน์ โดย 65% จะเป็นผู้หญิง และ 50% จะเป็นเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปในฟาร์ม เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเกษตรกรและชุมชน และปรับปรุงระบบตลาดสำหรับความหลากหลาย และพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

ในส่วนของเธอ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจีนีน เอ็ม. คูเปอร์ยกย่องการสนับสนุนล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อไลบีเรียผ่านการเปิดตัวและการดำเนินการตามโครงการริเริ่มความมั่นคงด้านอาหารระดับโลก Feed the Future ในไลบีเรีย 

รัฐมนตรีคูเปอร์ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ Feed the Future เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีและยังคงสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อทวีปแอฟริกา 

เธอกล่าวว่ารัฐบาลและประชาชนไลบีเรียมีความยินดีที่ได้รวมอยู่ในโครงการริเริ่มด้านความมั่นคงทางอาหารระดับโลกของสหรัฐฯ โดยสังเกตว่าการสนับสนุนของสหรัฐฯ ต่อภาคการเกษตรของไลบีเรียไม่สามารถเน้นย้ำมากเกินไป เนื่องจากอเมริกาได้รับเครดิตว่าเป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้ของไลบีเรียในด้านการพัฒนาการเกษตร . 

Credit : เว็บตรง / แตกง่าย